Trang chủ

Tự học lập trình winform C# chương 2

Tự học lập trình winform C#

Tự học lập trình winform C#

 

Tự học lập trình winform C# chương 2

 

CHƯƠNG 2

VISUAL STUDIO .NET

 

  1. 1.   Giới thiệu.

Visual Studio .Net là bộ công cụ visual tích hợp cực mạnh của Microsoft. Nó được tuy là version sau của visual interdev nhưng thật ra nó hoàn toàn khác với visual interdev. Visual Studio .Net hỗ trợ lập trình visual cho các ngôn ngữ lập trình của microsoft: Visual C++, Visual Basic .Net, C#, ASP.Net và một số công cụ hỗ trợ như Crystal Report, Server Components, Setup and Deloyment project,  v.v…

Bộ VS .Net gồm 7 đĩa, tuy nhiên chỉ có 5 đĩa là dùng để cài cho Visual Studio .Net, còn đĩa thứ 6 và 7 là 2 chương trình Visual Source Safe và Visio.

Để cài được Visual Studio .Net, cấu hình yêu cầu như ở bảng bên dưới:

Visual Studio .NET

Processor PC with a Pentium II-class processor, 450 MHz

(nên: Pentium III-class, 600MHz)

RAM Windows NT 4.0 Workstation – 64 MB, Windows NT 4.0 Server – 160 MB

(nên: 96 MB for Workstation, 192 MB for Server)

Windows 2000 Professional – 96 MB; Windows 2000 Server – 192 MB

(nên: 128 MB for Professional, 256 MB for Server)

Windows XP Professional — 160 MB

(nên: 192 MB)

Windows XP Home — 96 MB

(nên: 160 MB)

Khoảng trống đĩa 600 MB on system drive, 3 GB installation drive
Hệ điều hành Windows 2000®, Windows XP, and Windows NT 4.0
Card màn hình 800 x 600, 256 colors (nên: High Color 16-bit)

 

  1. 2.   Bắt đầu với VS.Net.

Khi bạn cài đặt VS .Net, chương trình sẽ yêu cầu bạn update các components cho hệ thống.

lap-trinh-winform-c#-bai-2-1

 

 

Bạn chọn Windows Component Update, chương trình sẽ yêu cầu bỏ đĩa CD components (đĩa 5) vào và hệ thống sẽ tự cài đặt và khởi động lại sau khi cài xong 1 component.

 

  1. 3.   Tạo 1 project mới.

Có hai cách để bắt đầu một project mới trong VS.NET. Hoặc Click New Project trong trang Web StartPage như dưới đây:

lap-trinh-winform-c#-bai-2-2

 

Hoặc dùng Menu command File | New | Project:

 

lap-trinh-winform-c#-bai-2-3

 

Khi Add New Project, Name sẽ là subfolder name của New Project. Bạn có thể chọn VB.NET, C# hay VC++.NET project.

 

lap-trinh-winform-c#-bai-2-4
Solution trong VS.NET có thể chứa hơn một Project và bao gồm tất cả những files bạn liệt ra là cần thiết cho Solution. Nếu một trong những files ấy bị thay đổi bên ngoài VS.NET, khi VS.NET khám phá ra nó sẽ load vào trong VS.NET cho bạn nếu bạn đồng ý.

  1. 4.   Môi trường tích hợp VS .Net (IDE).

IDE là tên tắt của một môi trường phát triển tích hợp (Integrated Development Environment). IDE của Visual Studio .Net là nơi tạo ra các ứng dụng .Net.

IDE của Visual Studio .Net là nơi tập trung các menu, thanh công cụ và cửa sổ để tạo ra chương trình. Mỗi thành phần của IDE có các tính năng ảnh hưởng đến các hoạt động lập trình khác nhau. Thanh menu cho phép bạn tác động cũng như quản lý trực tiếp trên toàn bộ ứng dụng. Thanh công cụ cho phép truy cập các chức năng của thanh menu qua các nút trên thanh công cụ.

 

 

lap-trinh-winform-c#-bai-2-5

 

Các biểu mẫu (form) – khối xây dựng chính của các chương trình .Net – xuất hiện trong cửa số form. Hộp công cụ để thêm các điều khiển vào các biểu mẫu của đề án. Project Explorer hiển thị các đề án mà bạn đang làm cũng như các phần khác của đề án. Bạn duyệt và cài đặt các thuộc tính của điều khiển, biểu mẫu và module trong cửa sổ properties.

 

  1. 5.   Bộ thanh công cụ.

Thanh công cụ là tập hợp các nút bấm mang biểu tượng chứa trong một thanh thườn đặt dưới menu. Các nút này đảm nhận các chức năng thông dụng trong cấu trúc menu của VS.Net. Thanh công cụ rất hữu ích, thay vì phải lần lượt chọn qua menu và menu con, ta nhấn một nút bấm nào đó trong thanh công cụ để gọi một chức năng tương tự trên menu.

 

Toolbox bên trái chứa Controls cho Windows Forms, Web Forms, General Components, Data Components, HTML tags, XML Schema tools v.v… và tuỳ vào project và form mà bạn đang làm việc là window form hay web form mà số các controls sẽ hiển thị ra khác nhau. Khi một Form đang hiển thị, click lên một button trong Toolbox để chọn Tool Set bạn cần. Toolbox ở trạng thái Fixed displayed (như trong hình trên) khi cây ghim phía trên đâm xuống. Bạn có thể click cây ghim cho nó nằm ngang và vertical Toolbox tab hiện ra bên trái. Lúc ấy, Toolbox ở trong trạng thái Auto Hide (hiện ra/rút vào) như dưới đây:

lap-trinh-winform-c#-bai-2-6

  1. 6.   Cửa sổ Solution Explorer.

Cửa sổ solution Explorer là cửa sổ để quản lý các files của dự án.

 

lap-trinh-winform-c#-bai-2-7

Thông qua cửa cửa sổ này, bạn có thể dễ dàng thêm vào các components, các dll unmanage code và bạn có thể thay đổi một số các thuộc tính của dự án.

 

 

  1. 7.   Cửa sổ properties.

Cửa sổ properties là nơi cho phép bạn thay đổi thuộc tính của các controls trong form.

 

lap-trinh-winform-c#-bai-2-8

 

Trong cửa sổ này, bạn có nhiều cách để hiển thị các thuộc tính của một control: sắp xếp các thuộc tính theo loại (category) hay sắp xếp các thuộc tính theo thứ tự anpha.

 

Xem thêm:

Xem thêm

Thời trang

Xem thêm

Giảm cân

Shop Vải Áo Dài
Xem thêm

Kiến thức y học

Xem thêm

Thông tin giáo dục

Link hữu ích Tuyển chuyên viên thiết kế và may đầm công chúa giỏi :