Trang chủ

Cách sử dụng hàm count hiệu quả.

Trang chủUncategorized | June 9, 2015

Trong công việc nhân viên văn phòng luôn tiếp cận với những phần mềm ứng dụng máy tính như World , Excel…Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến các bạn cách sử dụng hàm count hiệu quả nhất.

Trên thực tế có rất nhiều bài toán cần dùng đến hàm đếm COUNT trên bảng tính Excel, vì cú pháp của nó khá đơn giản nên rất dễ sử dụng.  Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cú pháp và cách sử dụng hàm này.

q

CÁCH DÙNG HÀM COUNT TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp: COUNT(vùng chọn để đếm)

Ý Nghĩa: Dùng để đếm số ô chứa dữ liệu Số trong vùng được chọn.

Hàm Counta: Đếm số ô chứa dữ liệu trong bảng.
Hàm Countifs: Hàm thống kê có điều kiện
Hàm countblank: Đếm số ô trống trong bảng quy  định.

Để hiểu rõ hơn, xét ví dụ sau:

Ví dụ 1: Đếm số Học Sinh đỗ trong đợt thi này, học sinh trượt được ký hiệu là “tr“.

q1

Để đếm được số học sinh đỗ ta sử dụng công thức C15: =COUNT(C6:C14)

q2

 

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm count trong excel, nhờ đó bạn có thể áp dụng vào việc tính toán và thống kê trên bảng tính Excel. Hàm Count trong excel khá đơn giản giúp bạn thống kê, đếm ô chứa dữ liệu dạng số, bạn cũng có thể kết hợp hàm này với các hàm khác để thực hiện tính toán hiệu quả hơn.

Nếu bạn thấy bài viết tốt hãy chia sẻ với cộng đồng mang đến lợi ích cho mọi người.

Xem thêm:

Xem thêm

Thời trang

Xem thêm

Giảm cân

Shop Vải Áo Dài
Xem thêm

Kiến thức y học

Xem thêm

Thông tin giáo dục

Link hữu ích Tuyển chuyên viên thiết kế và may đầm công chúa giỏi :